Dansstyret

Dansestyret består av Leder og to styremedlemmer.
Gruppen er representert i Hovedstyret med en person.

Click me

Randi Flaten

Gruppeleder dans
Mobil: 48 07 20 08
e-post:
randi_flaten@hotmail.com