Hva koster det å være medlem i Stovner SK, Dansegruppa?


Medlemskostnadene består av to deler: Medlemskontingent og treningsavgift.
Medlemskontingenten fastsettes av klubbens Årsmøte, som er Stovner SKs høyeste organ.
(Årsmøtet er åpent for alle medlemmer. De som er over 15 år og har vært medlemmer i minst en måned har stemmerett.)


Medlemskontingent 2024:
Senior (20 år og eldre)      = kr. 400,00
Junior (19 år og yngre)     = kr. 200,00
Ikke aktive/støttemedlem = kr. 200,00


Treningsavgiften er det styret som fastsetter etter innstilling fra gruppestyrene.


DANS, Treningsavgift 2024:
Gutter / Jenter
7 år og yngre        = kr. 1.100,00
8 –12 år                 = kr. 1.600,00
13–16 år                = kr. 2.500,00
17–19 år                = kr. 2.800,00
Senior B, C            = kr. 2.000,00
Senior A                = kr. 3.000,00
Senior B                = kr. 1.500,00