Stovner SK ønsker alle . . .

Postet av Stovner Sportsklubb den 13. Apr 2022

Påsken og våren henger i hop. De markerer en overgang til noe annet. Ganske tydelig for oss som er tilknyttet et idrettslag. Det blir lysere og varmere. Inneidrettene får konkurranse av uteidrettene. Noen idretter tilpasser seg årstiden. For eksempel blir futsal til fotball, og volleyball blir til sandvolleyball. Ellers er jo badminton en familiefavoritt om sommeren, basketballkurver og volleyballnett finnes mange steder ute. Det blir mange muligheter for fysisk egenaktivitet, og ikke minst for å se spennende konkurranser på gress og sand.

Dessverre foregår det mange steder i verden i dag ting som er nesten ufattelig for oss i Norge. Millioner av mennesker er i krig, millioner sulter, millioner er på flukt. Noen av dem har kommet til oss, og flere er på vei. Ta vel imot dem, og la den lyse, lettere tiden våren innvarsler gi dem håp om bedre tider.

Nå tar vi noen dager fri, senker skuldrene, finner fram appelsinene og sjokoladene, og setter oss i solveggen, enten den er bokstavelig, eller bare finnes under et pledd sammen med ukeblader og på fjernsyn der du befinner deg disse påskedagene.

Etter påske tar vi fatt på spennende tider i Stovner SK, selvfølgelig på idrettsarenaene, men også en kommende jubileumsfeiring, og fortsatt bygging av klubben sammen med deg, og alle våre andre samarbeidspartnere.

God påske!Stovner SKs årsmøte 2022: Referat

Postet av Stovner Sportsklubb den 1. Apr 2022

Som de to tidligere årsmøtene i Stovner SK ble også årets årsmøte avholdt i Stovnerhallen. Ikke det aller beste stedet på grunn av en del sjenerende bakgrunnsstøy. Klubbhuset på Jesperud hadde nok vært bedre. Det er et lite men: Oppmøtet viste en gledelig økning fra ifjor. Da var det 22 stemmeberettigede. I år 35. Det er en økning på 63 prosent, slike økninger ville etterhvert sprenge kapasiteten i klubbhuset! Men det er et luksusproblem vi får ta når det kommer. Forutsetningene var litt forskjellige. Møtet i 2021 var på Teams. Faktisk var det bare 5 færre stemmeberettigede i år enn på det konstituerende årsmøtet i 2020.

Nå er det vel ikke realistisk å tro at økningen vil fortsette i samme takt, selv om potensialet er der. Klubben har cirka 700 medlemmer.

De 35 som hadde møtt opp var et godt gjennomsnitt av stemmeberettigede klubbmedlemmer. Jenter og gutter fra 15 år og til 80+. Det var ingen kontroversielle saker på sakslista. Likevel tok møtet, inklusive litt ventetid på opptelling og sjekking av om de frammøtte var stemmeberettigede, 1 3/4 time. Dette rett og slett fordi forsamlingen var aktive deltakere med gode spørsmål og innspill. Og det var ikke bare fra de gamle, drevne møtedeltakerne, men også de helt unge. Noen av dem sitter i klubbens Ungdomsutvalg. De har akkurat kommet tilbake fra et lederkurs på Sørmarka, som antagelig har vært nyttig.

Som sagt, det var ikke noen kontroversielle saker. Regnskapet viste at selv om det var liten sportslig og sosial aktivitet i 2021, så ble det et lite overskudd. Det kom spørsmål fra salen som krevde presisering. Notene til regnskapet manglet. De er nå kommet med, og kan leses på den vedlagte fila. Budsjettet for 2022 ble enstemmig godkjent. Det ble også forslaget til uendret medlemskontingent for 2023.

Stovner SK ønsker ikke bare å gjøre det gjeldende sportslige tilbudet bedre, men også starte nye sportsgrupper. I denne omgang var det forslag fra styret på Badminton og Basket. Det ble enstemmig støttet.

Det ser ut til at styrets medlemmer har arbeidet godt sammen. I hvert fall tok de to som var på valg, Svein Sikle og Jan Erik Tallhaug, gjenvalg for to år. Frank E. Fossum tok gjenvalg for ett år som varamedlem.

Kontrollutvalgets to medlemmer, Lasse Erik Johannessen og Norvald Mo, tok gjenvalg. Varamedlemmet Rune Wie ønsket ikke gjenvalg. I hans sted ble valgt Andreas Svanes.

Valgkomiteen fikk ved møtets slutt ros for jobben, deres opptreden, og deres alder. Det siste kan de vel ikke så mye for. De ble gjenvalgt, men Kissma Kamara ønsket ikke å fortsette som medlem og ble erstattet av Sander Martinsen.

Cirka klokka 20.45 var møtet over, og folket kunne gå hjem. Forhåpentligvis med tro på at Stovner SK stevner i riktig lei.

Nedenfor er det lenker til Protokollen fra årsmøtet og flere andre nyttige dokumenter som bidrar med mange flere detaljer enn ovenstående lille referat.

Årsmøte-2022-protokoll_SIGNERT.pdf

Årsberetning-2021-stovner-sk.pdf

Stovner_SK_Årsregnskap_2021.pdf

Årsmøte-2022-samlebudsjett-2022.pdf

Innberetning fra KU 2021 til årsmøte 29.03.2022_SIGNERT.pdf

årsmøte-2022-saksliste.pdf


Ved styrebordet satt Svein Sikle, Yessenia A. H. Anchissi, Than Trang Thi Tran, Frank E. Fossum (bak kamera) og Stian P. Wammer.